2% banner

Vážení rodičia, priatelia, spoluhráči,

Dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o podporu nášho občianskeho združenia VŠK PdF UK Hurikán Bratislava!

Štát prostredníctvom inštitútu takzvaných „dvoch percent z dane z príjmu (2%)“ fyzických, ale aj právnických osôb umožňuje občianskym združeniam zbierať prostriedky na svoje fungovanie nad rámec dotácii a členských poplatkov. Naše občianske združenie už dlhodobo podporuje rozvoj florbalu v Bratislave a prostriedky prijaté z 2% sú primárne určené na rozvoj a fungovanie mládeže. K dnešnému dňu v našom klube evidujeme 134 hráčov a hráčok do veku 18 rokov. Ročný rozpočet nášho klubu sa pohybuje na úrovni 30.000,- EUR, pričom väčšinu výdavkov pokrývajú členské poplatky. Prostriedky z 2% v minulom roku tvorili zhruba 20% z našich príjmov. Aby sme čo najviac znížili výdavky rodičov na športové aktivity detí, radi by sme podiel 2% tento rok navýšili. Chceme Vás informovať, že drvivá väčšina nákladov ide na prenájom hál, nákup materiálu či organizáciu zápasov a zväzových poplatkov. Naša organizácia je založená na dobrovoľníckom prístupe, a tak naše občianske združenie, nemá žiadnych zamestnancov, len dobrovoľníkov. Vďaka 2%-tám sme schopní za relatívne dostupné členské organizovať svoju činnosť. Podporte nás prosím poukázaním 2% z Vašich daní, daní Vašich rodinných príslušníkov, alebo známych aby sme aj ďalšiu sezónu mohli naplno venovať športu.

Tým z Vás, ktorý sa s týmto mechanizmom poukazovania 2% ešte nestretli by sme chceli vysvetliť, že tieto prostriedky môžete poskytnúť z vymeranej dane z príjmu Vás ako osoby, ale aj Vašich zamestnávateľov/spoločností. Nejedná sa teda o žiadnu platbu navyše, nad rámec Vašej daňovej povinnosti. Inými slovami, ak by ste sa rozhodli, že nám ani nikomu inému tieto prostriedky nepoukážete, získa ich priamo štát do štátneho rozpočtu. Jedinou záležitosťou, ktorú treba navyše absolvovať je vyplniť priložené tlačivo a spolu s potvrdením o zaplatení dane (od Vášho zamestnávateľa) ich zaslať na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. Ak daňové priznanie podávate sami, je možné naše údaje vpísať priamo tam.

Ak by ste mali akúkoľvek otázku obráťte sa na nás emailom na adresu adam.kalcok@dxc.com, alebo telefonicky na 0910 990 297.

Ďakujeme!

Tlačivo: http://www.hurikan.org/wp-content/uploads/2018/03/Vyhlasenie-2018-Hurikan.pdf