MCHv

V mene celého klubu by sme chceli všetkým fanúšikom Hurikánu ale aj všeobecne florbalu, zaželať Šťastné a Veselé Vianoce.

Veľa pokoja, oddychu a florbalových darčekov 😉!