Podľa § 99 ods. 2 ZoŠ: “Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.”

č.012016

dav

dav

dav

dav

č.022016

1_IMG_20170513_113633

2_IMG_20170513_113701

3_IMG_20170513_113728

4_IMG_20170513_113902

č.032016
IMG_20170317_082324_resized_20170317_082605616_upraveneIMG_20170317_082339_resized_20170317_082601515

IMG_20170317_082354_resized_20170317_082606992

Misejka podpis

č.042016

IMG_20170321_090214_resized_20170321_090350247_upravene

IMG_20170321_090227_resized_20170321_090347370

 

IMG_20170321_090242_resized_20170321_090348892

Durdovic podpis

č.062016

dav

dav

dav

dav